• Visions – for Fløibanen: Bergens Funicular Station

I 2013 utarbeidet vi et flerfaglig forprosjekt for Fløibanen AS. Vår idé med dette prosjektet var å videreutvikle Fløibaneopplevelsen. Ved å omforme nedre stasjon til et opplevelsesrom, og ikke bare en ordinær og kjedelig transportgang - som i dag, ville publikumsopplevelsen kunne utvides og styrkes. Både direktør og styre tente på idéen og gav oss klarsignal til å utvikle prosjektet. Vårt forslag innbefattet helt ny atmosfærisk belysning, ny materialitet i vegger og himlinger, ny møblering og infotavler og en stor visuell veggfrise basert på Ludvig Holbergs berømte roman «Niels Klims reise til jordens indre». Grunnen til dette var, først og fremst, at den fantastiske og morsomme handligen starter nettopp i en hule på Fløien, men også at byens store sønn Holberg fortjener å bli «børstet støv av» og formidlet på nytt til nye generasjoner og brukergrupper.