Lurelabben – Bygnes Vitenbarnehage

Basert på vår opparbeidete ”lek og lær” erfaring og vitensenterkunnskap har vi også utført interiør og illustrasjonsarbeid for Bygnes vitenbarnehage på Karmøy i Rogaland. Her har vi i tillegg utviklet prototypen til et container-basert hus, som vi har kalt Lurelabben, og som er spesielt designet for lek og lær aktiviteter. Den første Lurelabben ble åpnet i mai 2017.

LEK OG LÆR
I de senere årene har det dukket opp en rekke vitensentre rundt om i Norge. I motsetning til tradisjonelle museer, hvor man stort sett observerer, er dette steder hvor man lærer ved aktivt å delta. Det finnes et sted mellom 2-3000 vitensentrene i den vestlige verden i dag og de fleste av disse er basert på tanken og idéen om ”lek og lær”. Dette innebærer at sentrene legger vekt på aktiv deltakelse – det interaktive, at formidlingen er rettet mot brukerne som tenkere og skapere i stedet for som passive tilskuere. Brukerne skal selv utforske, reflektere, erfare og konkludere (forskerrollen). Utstillingene og aktivitetene skal appellere både til HJERTE – følelser og engasjement, HJERNE – intellekt og læring og HÅND – aktivitet og deltakelse. Disse formidlingsbetingelsene stiller derfor store krav både til designmessig, pedagogisk og dramaturgisk planlegging og gjennomføring, og til et solid fagtematisk og redaksjonelt grunnarbeid.