• Kode – Sølvskatten 1816

I forbindelse med 200 års markeringen av at Norge fikk sin egen nasjonalbank ble den store jubileumsutstillingen: «Sølvskatten 1816» satt opp ved kunstmuseene KODE i Bergen. Utstillingen var et samarbeidsprosjekt mellom KODE, Universitetsmuseet i Bergen og Bymuseet i Bergen, og viste også deler av samleren Christen Sveaas’ store museale gave av Bergenssølv. Det var ikke tilfeldig at Bergen ble valgt som sted for denne utstillingen, for helt siden siden 1500-tallet har byen vært et viktig senter for produksjon av kunst- og bruksgjenstander i gull og sølv – Bergens gullsmedkunst var på et internasjonalt nivå i tider da det fantes lite annen kunst i Norge.

Fuggibaggi utarbeidet utstillingsarkitekturen, og romløsningene gav publikum spektakulære opplevelser – basert på nye og ukonvensjonelle idéer. 5000 sølvskjeer ble for eksempel montert i taket og nærmere 30 000 kronestykker ble plassert og belyst langs de spesialtegnete ovale veggkonstruksjonene.