• Folgefonnsenteret

Andre mai 2017 ble det nye Folgefonnsenteret i Rosendal høytidelig åpnet av statsminister Erna Solberg. Dette var en vakker vårdag, med strålende sol over festpyntet bygd med bratte fjell og lier og en speilblank Hardangerfjord. Fylkesmannen i Hordaland og alle ordførerne fra kommunene på Folgefonnshalvøya deltok også i seremonien, foran en tettpakket gruppe av forventningsfulle tilskuere. I nesten fire år hadde Fuggibaggi arbeidet med planleggingen og konseptutviklingen av prosjektet, som innbefattet den helhetlige interiør og utstillingsarkitekturen med de ulike stasjonenes elementer, gjenstander, illustrasjoner, fotomontasjer, samt senterets logo og grafiske profil.

Rosendal er en helt spesielt vakker vestnorsk bygdeby i ytre del av Hardangerfjorden og som ligger sentralt til, i forhold til det spektakulære store, ville og uberørte naturområdet som i dag utgjør Folgefonna nasjonalpark. Det er nok det gamle Baroniet fra1663, med sin praktfull rosehage, sitt imponerende kulturlandskap og sitt årlige varierte kulturprogram, som først og fremst har gjort Rosendal kjent. Men nå har altså stedet også fått en ny attraksjon i form av Folgefonnsenteret.

Folgefonnsenteret er et levende vitensenter med fokus på forskning, formidling og læring med utgangspunkt i breen – Folgefonna, naturen, kulturlandskapet og Hardangerfjorden. Hensikten med senteret er å fremme og formidle kunnskap og kompetanse om bærekraftig utvikling med fokus på opplevelser, undervisning, forskning, vern, forvaltning, tilsyn og næringsutvikling, tilknyttet fjord, bre, geologi, klimaendringer, energi, naturmangfold, kulturminner og matproduksjon, i spennet fra Hardangerfjorden til Folgefonna.

Folgefonnsenteret er et samarbeidsprosjekt mellom Folgefonna Nasjonalpark, Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Kvinnherad kommune. Kommunen har bidratt med tomt og bygg, mens de tre andre kompetanseaktørene har samarbeidet om det faglig innholdet og formidlingen av dette. Innenfor feltene klimaforskning, havforskning og naturvern er det blitt skapt en kompetanse-hub og et levende forskningssenter for eksperimentering, utforskning og faglig utvikling.