• Bygnes Barnehage

FUGGIBAGGI DESIGN har i det siste arbeidet med et helhetlig design og arkitekturkonsept for Bygnes barnehage på Karmøy i Rogaland. Vi fikk oppdraget på bakgrunn av vår erfaring og solide kompetanse fra utviklingen av vitensentre og museumsprosjekter, og på grunn av våre tverrfaglige arbeidsmetoder. Bygnes vitenbarnehage er derfor et sted hvor både rom og omgivelser, gjenstander og bilder skal gi barna sanselige opplevelser og stimulans til økt forståelse, refleksjon og kunnskap.

I planleggingsarbeidet har vi lagt til grunn ulike tilnærmingsvinkler og prinsipper for utformingen. Vi har definerte hver enkelt oppgave, både ute og inne, i et funksjonelt nivå, et pedagogisk nivå og et dramaturgisk nivå. Derfor er alt bygget og produsert i solide materialer for å kunne tåle røff bruk, stor slitasje og mye søl med vann. Det pedagogiske nivået er basert på lek og lær prinsippet og på å gi barna økt kunnskap i form av enkle historier og forklaringer med utgangspunkt i deres egne virkelighetserfaringer og opplevelser. Dramaturgien skal deretter bidra til at denne kunnskapen blir formidlet som spennende og engasjerende opplevelser. De viktigste dramaturgiske virkemidlene oppnår vi ved å skape effektive og gode kontraster i materialbruk, belysning, farger, former og størrelser.

Vi har blant annet utviklet store, enkle og fargerike illustrasjoner som skal dekke vegg og gulvflater – både ute og inne. Dette er illustrasjoner som skal formidle og forklare, men også skape stemning og gi barnehagen tilført egenart og en tydelig identitet. De pedagogiske historiene er ofte basert på referanser til naturen, som det biologisk kretsløp, og ulike eksempler på hvordan dyr bygger hus, skaffer seg mat og overlever. Ungene får også en grunnleggende matematikk og fysikkforståelse ved for eksempel å leke med vann og materialer og ulike spesialdesignete lek og lær apparater hvor ting kan bygges, telles, måles og settes i bevegelse.